CZYTANIE Z KLASĄ – lekturki spod chmurki międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III, edycja II. Projekt opracowany przez Honoratę Szanecką.


Nauczyciel prowadzący: Grażyna Szczepańska, Magdalena Pinkowska


Cele edukacyjnego projektu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe
  i dalsze otoczenie,
 • współpraca placówek oświatowych z  terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.


Projekt składa się z 3 modułów:

 1. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
 2. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
 3. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA


EMOCJA – międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny u dzieci i młodzieży opracowany przez Marzenę Dziadkowiec oraz Krystynę Grzegrzółkę.


Nauczyciel prowadzący: Alina Młynarczyk


Cele:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym,
 • rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz we własne możliwości,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży w celu zrozumienia emocji i uczuć innych osób,
 • integracja zespołu klasowego
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju,
 • wychowanie do wartości takich jak: empatia, szacunek i wrażliwość.


Projekt składa się z pięciu modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOC SŁÓW, EMPATIA, OSWAJANIE STRACHU.


CZYTAMY, SŁUCHAMY – audiobooki nagrywamy! Innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczyciela Milenę Krawczyk na zajęciach czytelniczych w szkolnej bibliotece.


Cele:

 • doskonalenie techniki głośnego czytania,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • motywowanie uczniów do regularnego wypożyczania i czytania książek,
 • pogłębianie wiedzy o literaturze dziecięco – młodzieżowej,
 • połączenie czytelniczych i technologicznych kompetencji ucznia – tworzenie audiobooka, okładka, ilustracji.


MYŚLOGRAFICZNY ZESZYT LEKTUR - innowacja pedagogiczna prowadzona przez nauczyciela Milenę Krawczyk
na lekcjach języka polskiego w klasie IV.


Cele:

 • motywowanie dzieci do czytania lektur,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań,
 • zdobycie umiejętności redagowania notatek,
 • dbałość o odpowiedni poziom estetyczny notatek.

Myślograficzny zeszyt lektur zawierać będzie ciekawie wykonane notatki z treści lektur omówionych w klasie IV. Zeszyt będzie mógł być kontynuowany w klasach programowo wyższych.

Kalendarium szkolne


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
6 Grudnia 2020
Mikołajki
Imieniny obchodzą
Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew,
Mikołaj

Do końca roku zostało 26 dni.
Zodiak: Strzelec

Podręczniki szkolne 2019/2020

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl