Pedagog

Rodzicu

Jeżeli zauważasz niepokój, obawę w związku
z powrotem dziecka do szkoły skontaktuj się
z wychowawcą lub pedagogiem szkoły.


DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO

wtorek

czwartek

piątek

9.50-10.35

14.35-15.20

8.55-10.35

9.50-10.35ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI


Dostęp do Internetu to w czasach obecnych nie tylko gromadzenie i sprawdzanie informacji ale jest to również dostęp do nieodpowiednich treści, do drastycznych obrazów czy agresywnych użytkowników.

Wybuch epidemii SARS-CoV-2 w znacznym stopniu spowodował przeniesienie życia społecznego do świata wirtualnego, a co za tym idzie również nasilenie różnego rodzaju zagrożeń z tym związanych. Nieświadomość młodych ludzi powoduje, że w jednej chwili, mogą oni stać się zarówno ofiarą jak i sprawcą czynu zabronionego.

„Wg Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” osobą nieletnią jest osoba, która:

  • do 18 roku życia wykazuje przejawy demoralizacji,
  • po ukończeniu 13 roku życia a nie ukończeniu lat 17 dopuściła się tzw. czynu karalnego,
  • w wieku do 21 lat ma orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze.

W chwili obecnej wzrasta ilość cyberprzestępstw popełnianych przez młodych ludzi. Cyberprzemoc to m. in. stosowanie przemocy z użyciem m. in. e-maile, witryny internetowe. Cyberprzemoc spotykana jest bardzo często w zamkniętych grupach klasowych, na portalach społecznościowych czy w grach on-line. Do działań cyberprzemocy możemy zaliczyć ośmieszanie, poniżanie czy publikowanie i rozsyłanie zdjęć bez zgody drugiej osoby. Coraz częściej pojawia się agresja słowna m. in złośliwe komentarze i wyzwiska, ale są też groźby. Pojawiają się także przypadki przejmowania kont na portalach społecznościowych oraz tworzenie fałszywych kont po to aby komuś zaszkodzić chociażby poprzez publikowanie zdjęć i filmów, które mają na celu obrażenie lub ośmieszenie kogoś.PAMIĘTAJMY! CYBERPRZEMOC TAK SAMO
JAK PRZEMOC FIZYCZNA I SŁOWNA POCIĄGA
ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE!


Informacja oraz poradnik prewencyjny na temat odpowiedzialności prawnej
nieletnich oraz cyberprzemocy zostaje przekazany na prośbę Komendanta Powiatowej Policji
w Ostrowie Wielkopolskim.HEJT

Rodzicu! Czy zastanawiałeś się nad tym czym jest hejt? Zastanawiałeś się czy Twoje dziecko nie jest ofiarą, bądź sprawcą hejtu? Czy rozmawiałeś z nim o tym? Może sam jesteś ofiarą hejtu i nie wiesz jak sobie z tym poradzić?

Więcej…


Obowiązki pedagoga w naszej szkole pełni pani Alina Młynarczyk

Drogi Uczniu!
Każdego dnia możesz zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego, możesz skonsultować nurtujący cię problem, lub zasięgnąć porad w sprawach, z którymi nie jesteś  w stanie sam sobie poradzić.  Pamiętaj, aby o wszystkich ważnych sprawach rozmawiać ze swoimi rodzicami w domu, natomiast w szkole zgłaszaj wszelkie problemy i wątpliwości  swojemu wychowawcy.
Jesteśmy w stanie pomóc Ci w każdej sytuacji, musimy jednak wiedzieć o Twoim problemie. Nie ukrywaj go, jeżeli nie masz śmiałości opowiedzieć w szkole, zwierz się innej zaufanej osobie, najlepiej rodzicom lub komuś  innemu z rodziny. Z każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej jest wyjście. PAMIĘTAJ!!!


Dyżur pozalekcyjny jest w każdy czwartek od godziny 1435-1520.
Dyżur przedlekcyjny jest w każdy piątek od godziny 715-800.


Szanowny Rodzicu!
Jeżeli  chcesz skorzystać z porad  lub jeżeli potrzebujesz pomocy w przezwyciężeniu problemów swojego dziecka, zapraszam na spotkanie do pedagoga szkolnego.


Dyżur pozalekcyjny jest w każdy czwartek od godziny 1435-1520.
Dyżur przedlekcyjny jest w każdy piątek od godziny 715-800.


We współczesnym świecie coraz więcej uczniów ma różne problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania. Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami i stają się bardziej agresywne albo wycofane w kontaktach społecznych, co w efekcie może doprowadzić do różnych form niedostosowania społecznego oraz licznych, poważnych problemów emocjonalnych. Pedagog powinien być rzecznikiem praw ucznia oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia pomocy uczniowi. Pedagog potrafi nawiązać właściwy kontakt z ludźmi, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe.

Pedagog ma obowiązek współpracy z różnymi instytucjami publicznymi pomagającymi dziecku i rodzinie. Należą do nich:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich),
  • Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna oraz inne instytucje.

Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie  bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zabawę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej wartości, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, aby one były”.

"Ma dziecko przyszłość, ale i ma przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin samotnych, najistotniejszych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi".


Ważne
W przezwyciężaniu problemów szkolnych i rodzinnych dziecka pomaga również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim, z którą na bieżąco współpracujemy. Każdy rodzic / prawny opiekun,   który chce zarejestrować dziecko do poradni musi wypełnić wniosek o zdiagnozowanie dziecka (dostępny na str. poradni:  poradnia-ostrow.pl/, w zakładce druki do pobrania) i złożyć go w sekretariacie poradni.

Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002


Kalendarium szkolne


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
29 Lipca 2021
Imieniny obchodzą
Beatrycze, Beatrice, Beatryks,
Cierpisław, Faustyn, Konstantyn,
Lucylla, Maria, Marta, Olaf, Serafina,
Urban

Do końca roku zostało 156 dni.
Zodiak: Lew

Podręczniki szkolne 2019/2020

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl