Aktualizacja ogłoszenia o naborze otwartym wniosków w Konkursie Grantowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem programu jest wsparcie uczących się dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu, głównie poprzez użyczenie przez Gminę Sośnie komputera stacjonarnego/laptopa/tableta wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, umożliwiającym naukę zdalną oraz zapewnienie dostępu do Internetu (w przypadku jego braku).


Warunki otrzymania ww. wsparcia:

- uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR),

- uczeń jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej tj. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem osoby/opiekuna prawnego, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała
w miejscowości objętej PGR,

- uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w obecnym i minionym roku (2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu ww. sprzętu.

Wsparcie udzielone zostanie po uzyskaniu przez Gminę Sośnie dofinansowania w Konkursie Grantowym organizowanym w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie
z Politechniką Łódzką.


Wniosek wraz z:

- oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

- kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie w terminie do dnia 26 października 2021 r. do godz. 15:00.


                                                                                                                                       WÓJT

Sośnie, 15 października 2021 r.                                                                                    /-/ Stanisław Budzik


Do pobrania:


wniosek

oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

świadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Program wychowawczo - profilaktyczny
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach

2021/2022Kalendarium spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022Lp.

Data spotkania

Typ spotkania

1

9 września 2021r.

Spotkanie organizacyjne wychowawców klas
z rodzicami.

2

25 października 2021r. godz. 16.30 – 17.30

Konsultacje dla rodziców

3

17 listopada 2021r.

Śródroczna wywiadówka

4

13 stycznia 2022r.

Wywiadówka podsumowująca I półrocze.

5

24 marca 2022r.

Konsultacje dla rodziców,

6

21 kwietnia 2022r.

Konsultacje dla rodziców.

7

13 maja 2022r.

Wywiadówka


Stacjonarne konsultacje dla uczniów


Proponujemy uczniom w formie doraźnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej  stacjonarne konsultacje u poniżej wymienionych nauczycieli. Konsultacje te są w godzinach, w których uczniowie mający lekcje z danym nauczycielem nie mają zajęć ustalonych w  tygodniowym rozkładzie. Informację o chęci uczestniczenia w takich konsultacjach rodzic zgłasza nauczycielowi przez dziennik elektroniczny lub pisemnie w zeszycie kontaktów. Dzieci dojeżdżające muszą odjechać do domu we własnym zakresie ( odbiór przez rodzica lub upoważnioną  przez rodzica osobę) o ile konsultacje te są na 8. godzinie lekcyjnej.


Harmonogram konsultacji:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Wyznaczona czas trwania konsultacji

1

Chmielecka Magdalena

poniedziałek

14.35 – 15.20

2

Cierpka Dorota

poniedziałek

Kl. VI: 13.30 – 14.15

Kl. IV – VIII: 14.30 – 15.15

3

Czemiel Halina

poniedziałek

14.30 – 15.15

4

Dolata Danuta

poniedziałek

8.00 – 8.45

5

Galbierczyk Barbara

czwartek

14.30 – 15.15

6

Hudziński Robert

poniedziałek

13.30 – 14.15

7

Jędrzejewska Marika

środa

14.35 – 15.20

8

Joks Ilona

wtorek

14.30 – 15.15

9

Kędziora Andrzej

środa

14.30 – 15.15

10

Kwiatkowska Sylwia

wtorek

14.30 – 15.15

11

Kuczyńska Ilona

Wtorek

14.30 – 15.15

12

Maciejewski Andrzej

środa

Kl. IV – V: 13.45 – 14.25

Kl. VII – VIII: 14.35 – 15.20

13

Młynarczyk Alina

środa

14.30 – 15.15

14

Pinkowska Magdalena

środa

Kl. I – III: 12.45 – 13.30

15

Śmigielska Lilla

wtorek

Kl. I: 12.45 – 13.30

16

Śniadek Hanna

poniedziałek

14.30 – 15.15

17

Szczepańska Grażyna

czwartek

Kl. IIIA: 8.00 – 8.45

18

Zieleziński Konrad

środa

Kl. IV – VI: 13.30 – 14.25

KL. VII – VIII 14.30 -15.15

19

Ziętek Renata

czwartek

Kl. IIIb: 8.00 – 8.45


Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji w dniach, w których odbywają się rady pedagogiczne.

UBEZPIECZENIE InterRisk
UBEZPIECZENIE InterRisk

Stacjonarne konsultacje dla uczniów

Proponujemy uczniom w formie doraźnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej  stacjonarne konsultacje u poniżej wymienionych nauczycieli. Konsultacje te są w godzinach, w których uczniowie mający lekcje z danym nauczycielem nie mają zajęć ustalonych w  tygodniowym rozkładzie. Informację o chęci uczestniczenia w takich konsultacjach rodzic zgłasza nauczycielowi przez dziennik elektroniczny lub pisemnie w zeszycie kontaktów. Dzieci dojeżdżające muszą odjechać do domu we własnym zakresie ( odbiór przez rodzica lub upoważnioną  przez rodzica osobę) o ile konsultacje te są na 8. godzinie lekcyjnej.

Harmonogram konsultacji:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Wyznaczona czas trwania konsultacji

1

Chmielecka Magdalena

poniedziałek

14.35 – 15.20

2

Cierpka Dorota

poniedziałek

Kl. VI: 13.30 – 14.15

Kl. IV – VIII: 14.30 – 15.15

3

Czemiel Halina

poniedziałek

14.30 – 15.15

4

Dolata Danuta

poniedziałek

8.00 – 8.45

5

Galbierczyk Barbara

czwartek

14.30 – 15.15

6

Hudziński Robert

poniedziałek

13.30 – 14.15

7

Jędrzejewska Marika

środa

14.35 – 15.20

8

Joks Ilona

wtorek

14.30 – 15.15

9

Kędziora Andrzej

środa

14.30 – 15.15

10

Kwiatkowska Sylwia

wtorek

14.30 – 15.15

11

Kuczyńska Ilona

Wtorek

14.30 – 15.15

12

Maciejewski Andrzej

środa

Kl. IV – V: 13.45 – 14.25

Kl. VII – VIII: 14.35 – 15.20

13

Młynarczyk Alina

środa

14.30 – 15.15

14

Pinkowska Magdalena

środa

Kl. I – III: 12.45 – 13.30

15

Śmigielska Lilla

wtorek

Kl. I: 12.45 – 13.30

16

Śniadek Hanna

poniedziałek

14.30 – 15.15

17

Szczepańska Grażyna

czwartek

Kl. IIIA: 8.00 – 8.45

18

Zieleziński Konrad

środa

Kl. IV – VI: 13.30 – 14.25

KL. VII – VIII 14.30 -15.15

19

Ziętek Renata

czwartek

Kl. IIIb: 8.00 – 8.45

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konsultacji w dniach, w których odbywają się rady pedagogiczne.WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

 • Plecak, pojemnik na śniadanie,
 • Podręczniki, ćwiczenia,
 • Piórnik: 2 ołówki, gumka, temperówka, nożyczki zaokrąglone, klej, linijka,
 • Kredki: ołówkowe i świecowe,
 • Bloki: rysunkowy kolorowy A4, techniczny biały i kolorowy A4,
 • Papier kolorowy,
 • Farby plakatowe i akwarelowe, 2 pędzelki o różnej grubości,
 • Plastelina,
 • Teczka A4 na gumkę (na prace dzieci),
 • Zeszyty: 2 zeszyty w trzy linie 16 kartkowe, 2 zeszyty w kratkę 16-kartkowe,
 • Zeszyt 32-kartkowy w kratkę do korespondencji z Rodzicami,
 • Obuwie na zmianę,
 • Worek na obuwie,
 • Strój gimnastyczny:

- biała koszulka, krótkie spodenki
- dres na chłodne dni, (leginsy) w ciemnym kolorze,
- obuwie sportowe na białej gumowej podeszwie,
- worek na strój gimnastyczny

WSZYSTKIE RZECZY UCZNIA POWINNY BYĆ PODPISANE !


Szanowni Rodzice,

MEiN przygotowało pakiet informacji na temat organizacji szczepień w szkołach, wśród których jest też list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.  Prosimy zapoznać się z tymi materiałami już przed rozpoczęciem roku szkolnego.  Wszelkie informacje umieszczono w zakładce COVID – 19.


List Ministra Zdrowia 

Szczepienia uczniów w wieku 12 - 18 lat 

Kwestionariusz 

Deklaracja Procedury zachowania bezpieczeństwa

Już teraz zapoznaj się z procedurami  dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19.  Procedury uwzględniają wytyczne MEiN, MZ, GIS przesłane do szkół 2 sierpnia 2021r.


Procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19 


Wykaz podręczników szkolnych rok 2021/2022

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOŚNIACH
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach

Informacja

Za nami znaczna część wakacji, warto więc już teraz pomyśleć
o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Zgodnie
z  przesłanymi informacjami MEiN, od 1 września kontynuujemy nauczanie stacjonarne i wierzymy, że tak będzie do czerwca. Podobnie jak w poprzednim roku w szkole obowiązywać będą  procedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19, które zostaną omówione przez wychowawców w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają nieodpłatnie, niemniej rodzice są zobowiązani zakupić podręcznik do religii (patrz tabela w załączniku).  Zestaw obowiązujących
w szkole programów i podręczników  znajduje się na stronie szkoły  (zakładka AKTUALNOŚCI, dolna część) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od 26 sierpnia będziemy przekazywać Wam informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego, przyjazdów do szkoły itp. Zaglądajcie na stronę szkoły i do dziennika elektronicznego.

Póki co cieszcie się jeszcze urokami lata.


Szczepienia dzieci
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem
osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19Powoli wracamy do szkoły

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkoły. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy wracają uczniowie poszczególnych klas.

Harmonogram powrotów przedstawia się następująco:

 • Ø od 4 maja do szkoły powrócili uczniowie klas I – III,
 • Ø od 17 maja stopniowo będą powracać uczniowie klas IV – VIII.

Tu zgodnie z decyzją MEiN do 30 maja obowiązuje nas hybrydowy sposób organizacji zajęć ( 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole/ 50% nadal kontynuuje nauczanie zdalne). Uczniowie chodzą do szkoły naprzemiennie. Szczegółowy harmonogram zostanie Rodzicom i Uczniom przedstawiony podczas spotkań z wychowawcą.

 • Ø Od 31 maja wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej.

Przypominamy także, że dni  25, 26, 27 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych z uwagi na przeprowadzany wówczas egzamin ósmoklasisty.


HARMONOGRAM UCZESTNICZENIA UCZNIÓW W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH OD 17 MAJA DO 30 MAJA

Uwaga Rodzice!

 

Przedstawiamy harmonogram wywiadówek on- line :

 

12 maja – wywiadówka dla klas I – IV

 

Kl. I - 16.30

Kl. IIA/IIB – 17.00

Kl. III – 17.30

Kl. IV – 18.00

 

13 maja – wywiadówka dla klas V- VIII

 

Kl. V – 16.30

Kl. VI – 17.00

Kl. VII – 17.30

Kl. VIII – 18.00

 


Decyzją MEiN

od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian.

Kontynuujemy naukę zdalną.

Decyzją MEiN 

od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie.             W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian.

Kontynuujemy naukę zdalną.

Wirtualny spacer po Przedszkolu Samorządowym w Sośniach


Z powodu obostrzeń  sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID – 19  nie mogliśmy po raz drugi zorganizować  tzw. „otwartych drzwi”  w naszym przedszkolu i zaprosić wszystkich, którzy są zainteresowani naszą placówką.


Dziś jesteśmy już po pewnym etapie rekrutacji. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy  zadeklarowali  chęć powierzenia nam swoich pociech. Cieszymy się, że zdecydowaliście  się na wybór naszego przedszkola i zapraszamy do wirtualnego spaceru.


>Kliknij w obrazek<Konto RR
Szkoły Podstawowej:


63 8409 0001 0105 2878
2000 0002Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  wd_iod@sosnie.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
30 Listopada 2021
Andrzejki
Imieniny obchodzą
Andrzej, Justyna, Konstanty, Maura,
Zbysława

Do końca roku zostało 32 dni.
Zodiak: Strzelec