Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 12/2020 Wójta Gminy Sośnie od 17 lutego do dnia 9 marca 2020r. możesz zapisać swoje dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.  Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają zgłoszenie. Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają wniosek. Prosimy o terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji.


Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Wniosek
 3. Zgłoszenie do kl I
 4. Oświadczenie nr 1
 5. Oświadczenie nr 2
 6. Oświadczenie nr 3
 7. Oświadczenie woli


Podziękowanie


23 listopada 2019r. odbył się WIECZOREK ANDZEJKOWY w Sośniach, z którego dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie czterodniowej wycieczki uczniów klasy VIII.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców uczniów klasy VIII za pomoc w przygotowaniu imprezy oraz wszystkim Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach za wsparcie rzeczowe loterii finansowej.


WIECZOREK ANDRZEJKOWY finansowo lub rzeczowo wsparli również:

 • Edyta, Adam Gałach
 • Bank Spółdzielczy
 • Piekarnia Buła
 • Jarmel Meble – Międzybórz
 • Vital SPA Ola Gęsior
 • Bożena Pławucka
 • Restauracja Karpiówka – Odolanów
 • Modern Salon Urody – Odolanów
 • Anna, Mirosław Domagała – Janisławice
 • AUTO – TRADE – Topola Mała
 • Agnieszka Rospęk – Cal – Janisławice
 • Sklep ELEMECH – Odolanów
 • Rada Sołecka – Sośnie
 • Lebex Meble – Konradów
 • Maciej Schubert – Granowiec/ Sośnie
 • Sklep Ratajek – Odolanów
 • Aneta Rospęk – salon fryzjerski – Sośnie
 • Tomasz Jankowiak meble – Sośnie
 • Żaneta Koziarek – sklep Garki
 • Rafał Stąśko
 • Katarzyna Kozyra – autorka obrazów na licytacje – Sośnie
 • Zygmunt Lulek – Sklep AZYMUT
 • Aniela Wiśniewska – Sklep u Anielki
 • Zofia Dymalska – Astra
 • Piotr Wieczorek – „Tęcza”
 • Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Kołeczko
 • Natalia Wczesna – Sośnie
 • Paulina Tomczak – Usługi Kosmetyczne – Sośnie
 • PHU Kasia Firanki - Twardogóra
 • Rolbud Mus - Granowiec
 • Wioleta, Roman Kupaj
 • Bosch – Karma dla zwierząt - Sośnie
 • Zakład Fryzjerski „Diament” – Ostrów Wlkp.
 • Krzysztof Budziński - Kałkowskie
 • „Alu – GUM” - Sulmierzyce
 • Max Ireneusz Kobik - Goszcz


Serdecznie dziękujemy!

Uczniowie i Wychowawca klasy VIII


STOŁÓWKA SZKOLNA


W szkole uczniowie mogą korzystać z odpłatnych obiadów. Koszt jednego obiadu wynosi 8 zł.

Osoby chętne zgłaszają się w sekretariacie przed lekcjami. Można wykupić obiady na miesiąc, tydzień, ale także na pojedyncze dni. W przypadku nieobecności ucznia pieniądze zostaną zwrócone.

Obiady wydawane są w godz. 11.35 - 11.50.

Jadłospis jest ustalony na 4 tygodnie i obowiązuje do końca roku kalendarzowego.

JADŁOSPIS

Dzień Edukacji Narodowej - ogłoszenie


Szanowni Państwo, przekazujemy harmonogram dnia 14 października 2019r., który jest Dniem Edukacji Narodowej:

8.00 –  9.00 –  zajęcia z wychowawcą klasy, sprawdzenie obecności,

9.00 – 10.15 – część artystyczna  w hali sportowej

Około godz. 10.15/ 10.20  odwozy do domu


Uwaga: w tym dniu przywozy odbywają się zgodnie ze stałym harmonogramem.


Jednocześnie prosimy o poinformowanie wychowawcy do czwartku, które dzieci będą potrzebować opieki w szkolnej świetlicy, która w tym dniu będzie czynna do godziny 14.25.

 

Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.)


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019r.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2019r. (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
 3. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019r.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – 2 i 3 stycznia 2020r.
 5. Ferie zimowe – 27 stycznia . – 9 lutego 2020r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020r.
 7. Egzamin ósmoklasisty – 21, 22, 23 kwietnia 2020r.
 8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – 10 i 12 czerwca 2020r.
 9. Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020r.


Harmonogram spotkań z rodzicami


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  podaje do wiadomości Rodziców harmonogram spotkań na rok szkolny 2019/2020.

 1. 10 września 2019r. – spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, organizacja roku szkolnego 2019/2020;
 2. 23 października 2019r. – konsultacje dla  Rodziców, od godz. 17.00 – 18.00 w szkole są obecni  wychowawcy, nauczyciele do  Państwa dyspozycji;
 3. 23 stycznia 2020r. – wywiadówka  - podsumowanie I półrocza;
 4. 26 marca 2020r. – konsultacje dla Rodziców od godz. 17.00 – 18.00;
 5. 14 maja 2020r. – wywiadówka,  wyniki nauczania przed zakończeniem roku szkolnego.


Wywiadówki odbywają się w następującym przedziale czasowym:

Klasy I – III od godz. 17.00 – 17.40

Klasy IV – VI od godz. 17.40


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/2020


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:


2 stycznia 2020r. ( czwartek)

3 stycznia 2020r. (piątek)

21 kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

22 kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

23 kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

10 czerwca 2020r. (środa)

12 czerwca 2020r. (piątek)


Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.


Podstawa prawna:

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną dnia 29.08.2019r. i przez Radę Rodziców na spotkaniu dnia 10.09.2019r.Plan badań edukacyjnych w roku szk. 2019/2020


BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2019/2020


Przedmiot badania

Termin

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie                                           i opracowanie wyników

Wynik badania

UWAGI

Diagnoza kl. I ( także z j. angielskiego)

do 10.10.2019r.


Grażyna Szczepańska, Renata Ziętek

Ilona Joks


Badanie końcowe w  kl. I ( w tym badanie poziomu umiejętności czytania).

31.05.2020r.

Diagnoza wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych ( forma testu ortograficznego, np. znajomość zasad ortograficznych i ich wykorzystania)


Badanie końcowe skuteczności prowadzonych zajęć

do 10.10.2019r

do 31 .05.2020r.


 1. Młynarczyk

Badanie wyników nauczania w kl. II

 • Test  sprawdzający umiejętności z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej;
 • Badanie umiejętności czytania
 • Badanie poziomu znajomości języka angielskiego w klasie II szkoły podstawowej.
 • Badanie umiejętności uczniów z zakresu kodowania/programowania.

do 10.10.2019

do  31.05.2020

Lilla Śmigielska

Badanie wyników nauczania w kl. III

 • Badanie umiejętności uczniów z wykorzystaniem badania zewnętrznego
 • Badanie umiejętności czytania
 • Badanie wyników nauczania z j. angielskiego

na podstawie testu przygotowanego przez innego nauczyciela

 • Badanie umiejętności uczniów z zakresu kodowania/programowania.

10.10.2019r.

31.05.2019r.

Danuta Dolata

Ilona Joks

Badanie umiejętności czytania na wstępie klasy IV

Badanie umiejętności redagowania wielozdaniowej formy wypowiedzi.( październik i maj)

Badanie umiejętności z j. angielskiego

Badanie wiedzy matematycznej
Powtórzenie badań nauczania na zakończenie roku szkolnego.

10.10.2018r.
31.05.2019r.
Hanna Śniadek

Ilona Joks

Barbara Galbierczyk


Hanna Śniadek

Ilona Joks

Barbara GalbierczykBadanie wyników nauczania w kl. V

 • Badanie wyników nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki
 • Badanie wyników nauczania z biologii, historii (z tych przedmiotów badanie na koniec roku szkolnego).

10.10.2019r.

31.05.2020r.

Halina Doktór, Izabela Kim, Barbara Galbierczyk

Marika Jędrzejewska, Dorota Cierpka


Badanie wyników nauczania w  klasie VI

 • z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • z  geografii, biologii, historii

(z tych przedmiotów badanie na koniec roku szkolnego).

10.10.2019r.

31.05.2020

Hanna Śniadek

Izabela Kim

Barbara Galbierczyk

Konrad Zieleziński

Marika Jędrzejewska

Dorota Cierpka

Badanie wyników nauczania w klasie VII

 • z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • z biologii
 • z chemii
 • z geografii
 • z fizyki
 • z historii
 • z języka niemieckiego


10.10.2019r.

31.05.2020


31.05.2020

Hanna Śniadek

Andrzej Maciejewski

Izabela Kim

Marika Jędrzejewska

Krystyna Chudy

Konrad Zieleziński

Barbara Galbierczyk

Dorota Cierpka

Sylwia Kwiatkowska

( proponuje się opracowanie przez zespół wspólnego testu z przedmiotów przyrodniczych)


Badanie wyników nauczania w klasach VIII

 • z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • egzamin próbny,
 • badanie wyników nauczania  z biologii, chemii, geografii, fizykido 10.10.2019r

  styczeń 2020

  do 31.05.2020r.


H. Doktór, Izabela Kim, Barbara Galbierczyk

Egzamin próbny

Przygotowanie testu przez zespół przedmiotowy

Opracowanie wyników – Konrad Zieleziński
Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej


Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sośniach

w roku szkolnym 2019/2020sierpień 2019r.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020.

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
na rok szk. 2019/2020.

Obowiązki nauczycieli, przydziały zajęć stałych i dodatkowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia w szkole. Plan lekcji i harmonogram dyżurów nauczycieli.

Nowe akty prawne.

Szkolne procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania.

18 września 2019r. (środa)

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sośnie.

Opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/20.

Praca nad programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

Sprawy bieżące.

30  września 2019r.

Opiniowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach.

Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły.

Zatwierdzenie do realizacji WSDZ.

Dokumentacja związana z organizacją egzaminu ósmoklasisty.


3 października 2019r.

Spotkanie Rada Rodziców – wychowawcy

Omówienie organizacji uroczystości szkolnych w I półroczu.

9 października 2019r.(środa)

Szkoleniowa rada pedagogiczna.

Zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły.

Sprawy bieżące.

23 października 2019r.

Konsultacje dla rodziców

13 listopada 2019r. (środa)

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań nauczania. Wnioski do pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Omówienie wyników nauczania.

Monitowanie realizacji podstawy programowej szczególnie w klasie VIII.

20 listopada 2019r.

Wywiadówka efekty nauczania, oceny cząstkowe.

11  grudnia 2019r. (środa)Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Przekazujemy rodzicom informacje o zagrożeniach:

Do 16 grudnia nauczyciele określają, którzy uczniowie są zagrożeni oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

Do 10 stycznia oceny przewidywane.

22 stycznia 2020r.(środa)

Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020r.


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 28 lutego 2020 r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2019/2020. Ocena wyników klasyfikacji, wnioski do pracy.

Omówienie wyników egzaminu próbnego.


23 stycznia 2020r.

Wywiadówka -  podsumowanie I półrocza nauki, omówienie z rodzicami klasy VIII warunków przebiegu egzaminu


12 lutego 2020r. (środa)


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 21 lutego 2020 r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu

11 marca 2020r. (środa)


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 23 marca 2020 r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów

Omówienie procedur egzaminu gimnazjalnego.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Realizacja podstawy programowej w klasie VIII. Przygotowanie uczniów do egzaminu.

26 marca 2020r.

Konsultacje dla rodziców.

15 kwietnia 2020r. (środa)


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do 20 kwietnia 2020 r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia-14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski –  21 kwietnia 2020 r. (wtorek)


matematyka –  22 kwietnia 2020 r. (środa)


język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020

Szkolenie z zakresu organizacji egzaminu

13  maja 2020r (środa)
Omówienie wyników nauczania.

Monitowanie realizacji podstawy programowej.

Do 13 maja nauczyciele określają, którzy uczniowie są zagrożeni oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

14 maja 2020r.

Wywiadówka

15 maja 2020r. – wychowawca ma zwrotne potwierdzenia rodziców o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z danego przedmiotu


19 czerwca 2020r. (piątek)

Zakończenie zajęć – 26 czerwca 2020r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020.


Do 8 czerwca oceny przewidywane.

30 czerwca 2020r. (wtorek)


Podsumowanie pracy szkoły.

Ocena wykonania zadań szkoły na rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Wnioski do pracy w roku przyszłym.


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach zastrzega  sobie możliwość zwoływania tzw. fakultatywnych spotkań rady pedagogicznej ze względu na konieczność

przedyskutowania ważnych spraw szkoły.

Bieżące sprawy  szkoły  mogą być omawiane na tzw. spotkaniach roboczych.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  podaje do wiadomości Rodziców harmonogram spotkań na rok szkolny 2019/2020.


  1. 10 września 2019r. – spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, organizacja roku szkolnego 2019/2020;
  2. 23 października 2019r. – konsultacje dla Rodziców, od godz. 17.00 – 18.00 w szkole są obecni wychowawcy, nauczyciele do Państwa dyspozycji;
  3. 20 listopada 2019r. – wywiadówka śródroczna;
  4. 23 stycznia 2020r. – wywiadówka - podsumowanie I półrocza;
  5. 26 marca 2020r. – konsultacje dla Rodziców od godz. 17.00 – 18.00;
  6. 14 maja 2020r. – wywiadówka, wyniki nauczania przed zakończeniem roku szkolnego.  Wywiadówki odbywają się w następującym przedziale czasowym:


  Klasy I – III od godz. 17.00 – 17.40

  Klasy IV – VI od godz. 17.40


  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie bardzo dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie loterii fantowej organizowanej podczas rodzinnego festynu pt. ”Bawią się znakomicie dzieci i rodzice”.  Pozyskane w ten sposób środki finansowe zamierzamy przeznaczyć na doposażenie szkolnej świetlicy.


  Oto lista naszych darczyńców:


  Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i Rodzice uczniów Gimnazjum w Sośniach.


  1. Firma Home Build

  2. Usługi transportowe – Edyta, Adam Gałach – Sośnie

  3. Usługi stolarskie , transportowe Mirosław Domagała

  4. Auto-Kar Karol Rasiak

  5. Mechanika pojazdowa – Maciej Schubert

  6. Radosław Bojarczuk – Sośnie

  7. Nadleśnictwo Antonin

  8. Koło Łowieckie – Stanisław Kałuża

  9. Usługi Transportowe – Henryk Mensweld

  10. Meble Wajnert – Międzybórz

  11. Firma ZapNet

  12. Firma Komputronik

  13. AXA Ubezpieczenia

  14. Ewenement – hurtownia karmy dla psów i kotów

  15. Auto Handel – Krzysztof Ludwiczak – Miedzybórz

  16. Handel Artykułami Spożywczymi – Sośnie

  17. Sołtys wsi Mariak – Katarzyna Karbarz

  18. Anna Narojczyk – Mariak

  19. Magdalena Jędrzejak – Sośnie

  20. Przemysław Suty – Granowiec

  21. Aneta Płokarz – Sośnie

  22. Pracownia ciast i tortów Jabłońscy

  23. Rolbud – Urszula Mus – Granowiec

  24. Yanda & Car Odolanów

  25. Akademia Krecika

  26. Deftrans Odolanów

  27. MebloTom – Tomasz Jankowiak

  28. ENELTECH– Cierpka J. i Szczepański M.

  29. Rolkom  - Janusz Broniecki

  30. Sklep spożywczy – Aniela Wiśniewska

  31. Grano Meble – Tomasz Przybyłek – Granowiec

  32. Aleksandra Milian – Janisławice

  33. Max Color – Ostrów Wlkp.

  34. Elżbieta Karbowa – Sołtys wsi Kocina

  35. Marcin Młynarczyk

  36. Mozzi Service – Ostrów Wlkp.

  37. Jeta – hurtownia papiernicza

  38. Sklep Polski – Paweł Kołeczko – Sośnie

  39. Apteka Sośnie – Danuta Myszkowska

  40. Firma Masterplast -  Marcin Purtak

  41. Sklep pod Jesionem – Józef Dulik

  42. Sarbod – Artur Dobras – Sośnie

  43. Aneta Szydłowska

  44. Agnieszka Piotr Witkowscy

  45. Bank Spółdzielczy – Sośnie

  46. Czesław Bojarczuk

  47. Mechanika pojazdowa -Mariusz Ząb- Granowiec

  Dziękujemy także Radzie Sołeckiej za ufundowanie dzieciom różnych atrakcji.

  Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

  w Zespole Szkół w Sośniach

  został powołany

  Inspektor Ochrony Danych

  Waldemar Dolata

  kontakt:  w_dolata@wp.pl

  UBEZPIECZENIE COMPENSA


  "Zatrzymać dzieje szkoły"


  Aktualności


  Dzisiaj jest: Wtorek
  18 Lutego 2020
  Imieniny obchodzą
  Albert, Alberta, Albertyna, Fryda,
  Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa,
  Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława,
  Zuzanna, Zula

  Do końca roku zostało 318 dni.
  Zodiak: Wodnik

  Kontakt

  Zespół Szkół w Sośniach

  ul. Wielkopolska 43

  63-435 Sośnie

  tel./fax 62 739 10 23

  e-mail: zssosnie@sosnie.pl