Przedłużenie nauki zdalnej. Ferie już na początku roku 2021.

Nauka zdalna, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 24 listopada 2020r, została przedłużona do 3 stycznia 2021r. Warto zaznaczyć, że:

ü od 23 – 31 grudnia trwa zimowa przerwa świąteczna,

ü w terminie od 4 – 17 stycznia dzieci będą mieć zimowe ferie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Półrocze w naszej szkole zgodnie z zapisem w statucie szkoły będzie trwać do 31 stycznia.

W zakładce COVID – 19 opublikowano harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII (przedmioty egzaminacyjne) i konsultacje dla uczniów pozostałych klas.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jego późniejszą nowelizacją od 9 listopada do 29 listopada br. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach I – III. Tym samym do 29 listopada wydłużono naukę zdalną dla klas IV – VIII. Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

Szanowni Rodzice,

od 26 października do 8 listopada  zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla  klas IV – VIII. Uczniowie tych klas przechodzą  na tzw. naukę zdalną.  Funkcjonowanie przedszkola i oddziałów I – III pozostaje bez zmian.


W związku z tym bardzo proszę odczytać wiadomości na dzienniku elektronicznym, które ukażą się najpóźniej w niedzielę w godzinach popołudniowych.


Rodziców dzieci  przedszkola prosimy także o odczytanie informacji umieszczonych  na dzienniku elektronicznym.


Szanowni Rodzice,

w tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, klasy I – V uczestniczą
w unijnym programie edukacyjnym realizowanym przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa. W związku z tym prosimy zapoznać się listem skierowanym do Was przez organizatora programu.Szanowni Rodzice informujemy, że:

 • uruchomiliśmy do godziny 16.00 świetlicę dla dzieci, których Rodzice są czynni zawodowo i takiej opieki potrzebują dla swoich dzieci. Rodzic może zapisać dziecko na zajęcia świetlicy nawet na wybrane dni tygodnia,
 • szkolna biblioteka we wtorek jest otwarta do godziny 15.00, przypomnij swojemu dziecku, że jeśli nie zdąży wypożyczyć książki w trakcie przerwy, może przyjść do biblioteki po swoich zajęciach (pozostałe godziny pracy biblioteki znajdziesz w zakładce BIBLIOTEKA),
 • w czwartek od godziny 14.30 przez godzinę trwa popołudniowy dyżur szkolnego pedagoga.

(pozostałe godziny pracy pedagoga znajdziesz w zakładce PEDAGOG).


Przedstawiamy także harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2020/2021, aby każdy rodzic miał możliwość uwzględnienia tych terminów w swoim kalendarzu:


L.p.

Data

Rodzaj spotkania

Uwagi

1

02.09.2020r.

Informacyjne spotkanie z Rodzicami w klasach.


2

22. 10.2020r.

Popołudniowe konsultacje dla rodziców od godz. 16.30 – 17.30.


3

23.11.2020r.

Śródroczna wywiadówka


4

27.01.2021

Wywiadówka podsumowująca I półrocze.


5

08.04.2021r.

Popołudniowe konsultacje dla rodziców.


6

13.05.2021r.

Śródroczna wywiadówka.


7

07.06.2021r.

Popołudniowe konsultacje dla Rodziców.Informacje te znajdziesz także w zakładce STREFA RODZICA - Ogłoszenia.

Informacja dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalono w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 listopada 2020r.
 • 4 stycznia 2021r.
 • 5 stycznia 2021r.
 • 30 kwietnia 2021r.
 • 25 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 26 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 27 maja 2021r.(egzamin ósmoklasisty)
 • 4 czerwca 2021r.

 

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.

 

Podstawa prawna:

§ 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2020r. i przez Radę Rodziców
na spotkaniu dnia 16.09.2020r.

Ubezpieczenie dzieci i uczniów w roku szkolnym 2020/2021


Szanowni Rodzice,

w załączniku przedstawiamy  propozycję ubezpieczenia dzieci przedszkolnych i uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Obowiązujący termin ubezpieczenia dzieci  i uczniów mija  18  września 2020r.

O sposobie dokonania wpłaty poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Przypominamy jednocześnie, że Rodzic ma prawo ubezpieczyć dziecko indywidualnie np. wtedy, gdy przedstawiona oferta nie spełnia jego oczekiwań.

W ofercie zapisano, że kwota ubezpieczenia obejmuje uprawianie sportu w różnych klubach, niemniej nie zaliczamy do nich tzw. sportów ekstremalnych, wśród których wymienia się jazdę konną.

Warunki ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia dodatekProcedury dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka


Sposoby organizacji nauki w przypadku wystąpienia zakażenia na danym terenie

Informacja

 

Decyzją dyrektora uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa do odwołania podczas przerw oraz w szatni.  Maseczkę mają też założoną pierwszego dnia w szkole.


Wszystko wskazuje na to, że we wtorek 1 września nie będzie ładnej pogody. Gdyby padał deszcz uczniowie klas IV – VIII z zachowaniem sanitarnego reżimu przechodzą w ustalone miejsce w szkole:


 • klasa IV: piętro szkoły, przy sali 55,
 • klasa V – w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu na dolnym korytarzu,
 • klasa VI – górny korytarz, sala nr 49,
 • klasa VII – górny korytarz, sala nr 54,
 • klasa VIII – w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu na dolnym korytarzu.


Uczniowie klas I – III w ustalonych godzinach (patrz informacja niżej) wraz z rodzicem spotykają się w hali sportowej (wejście główne).


Uwaga!


Po pierwszych dniach przejazdu autobusów czas może nieznacznie ulec zmianie, o czym poinformujemy uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem.


Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że nasz powiat znajduje się w strefie żółtej, w zaleceniach MEN, GIS pojawiła się informacja, iż w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość pozostania ucznia w domu, wymagane jest wskazanie lekarza. Na ten czas zapewnia się uczniowi kontakt ze szkołą poprzez łącze internetowe.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

W poniedziałek o godz. 18.00 będzie odprawiona msza św. inaugurująca rok szkolny 2020/2021. Dzieciom z klasy I zostaną poświęcone tornistry i szkolne przybory.


Uczniowie klas IV – VIII przyjeżdżają szkolnymi autobusami na godzinę 8.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne rozpoczęcie roku ogranicza się tylko do spotkań z wychowawcą w celu przekazania uczniom różnych informacji. Przewidywany harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

1. Powitanie dzieci przed budynkiem szkoły. Uczniowie stoją od siebie w bezpiecznej odległości, każdy z nich ma zasłonięte usta i nos maseczką.

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II wojny św.

3. Spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.

Uczniowie wchodzą do szkoły, dezynfekują ręce i z wychowawcą kierują się do swojej sali.


Uczniowie klas I – III wraz z rodzicami/ opiekunami spotykają się na hali sportowej w następującej kolejności:

1. godz. 8.00 klasa III

2. godz. 9.00 klasa IIa

3. godz. 10.00 klasa IIB

4. godz. 11.00 klasa I


Dziecko przychodzi na rozpoczęcie roku tylko z 1 rodzicem/ opiekunem. Rodziców i dzieci obowiązują zasady bezpieczeństwa: maseczki na twarzy, zachowanie odpowiedniego dystansu, dezynfekcja rąk przed wejściem na arenę główną hali sportowej.

W tym dniu wychowawcy omówią procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Sośniach i przedstawią najważniejsze sprawy organizacyjne.


W autobusach dowożących uczniów do szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką. Harmonogram przywozu dzieci do szkoły zostanie przedstawiony w tym tygodniu na stronie internetowej.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


Kiedy żegnaliśmy się w czerwcu, wszyscy mieliśmy nadzieję, że wrzesień będzie już zupełnie inny, tymczasem wszystko wskazuje na to, że nowy rok szkolny będziemy rozpoczynać znów w reżimie sanitarnym.  1 września, zgodnie z decyzją MEN,  wracamy do stacjonarnej nauki w szkole, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z  „Procedurami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa  w szkole  w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19” .


Uczniowie szczegółowo będą z nimi zapoznani 1 września podczas spotkania z wychowawcą. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszych komunikatorach. Niebawem  poinformujemy Państwa o  kolejnych szczegółach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.


Zachęcam Państwa także do przeczytania listu Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego.


List Ministra Edukacji

Procedury bezpieczeństwa wrzesień 2020

Wytyczne dla szkół w strefie żółtej

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 proszę o śledzenie na bieżąco informacji, które w najbliższym czasie będą ukazywać się na następujących komunikatorach:

 • strona internetowa  szkoły, przedszkola, żłobka
 • e-dziennik

Z pozdrowieniami:

Halina Czemiel – dyrektor szkoły


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w SośniachW związku z tym, że szkoła korzysta z usługi Office 365 A1 dostarczanej przez podmiot zewnętrzny, tj. firmę Microsoft prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z treścią Regulaminu usługi Office 365 A1 i stosowanie się do określonych w nim zasad.

Kalendarium szkolne


Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

w Zespole Szkół w Sośniach

został powołany

Inspektor Ochrony Danych

Waldemar Dolata

kontakt:  w_dolata@wp.pl

UBEZPIECZENIE InterRisk


"Zatrzymać dzieje szkoły"Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
28 Stycznia 2021
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Augustyn, Flawian, Ildefons,
Julian, Karol, Leonidas, Piotr, Radomir,
Roger, Waleriusz

Do końca roku zostało 338 dni.
Zodiak: Wodnik

Podręczniki szkolne 2019/2020

Kontakt

Zespół Szkół w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63-435 Sośnie

tel./fax 62 739 10 23

e-mail: zssosnie@sosnie.pl