Ogłoszenia

Ubezpieczenie dzieci i uczniów w roku szkolnym 2020/2021


Szanowni Rodzice,

w załączniku przedstawiamy  propozycję ubezpieczenia dzieci przedszkolnych i uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Obowiązujący termin ubezpieczenia dzieci  i uczniów mija  18  września 2020r.

O sposobie dokonania wpłaty poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

Przypominamy jednocześnie, że Rodzic ma prawo ubezpieczyć dziecko indywidualnie np. wtedy, gdy przedstawiona oferta nie spełnia jego oczekiwań.

W ofercie zapisano, że kwota ubezpieczenia obejmuje uprawianie sportu w różnych klubach, niemniej nie zaliczamy do nich tzw. sportów ekstremalnych, wśród których wymienia się jazdę konną.

Warunki ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia dodatek

Informacja

 

Decyzją dyrektora uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa do odwołania podczas przerw oraz w szatni.  Maseczkę mają też założoną pierwszego dnia w szkole.


Wszystko wskazuje na to, że we wtorek 1 września nie będzie ładnej pogody. Gdyby padał deszcz uczniowie klas IV – VIII z zachowaniem sanitarnego reżimu przechodzą w ustalone miejsce w szkole:


 • klasa IV: piętro szkoły, przy sali 55,
 • klasa V – w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu na dolnym korytarzu,
 • klasa VI – górny korytarz, sala nr 49,
 • klasa VII – górny korytarz, sala nr 54,
 • klasa VIII – w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu na dolnym korytarzu.


Uczniowie klas I – III w ustalonych godzinach (patrz informacja niżej) wraz z rodzicem spotykają się w hali sportowej (wejście główne).


Uwaga!


Po pierwszych dniach przejazdu autobusów czas może nieznacznie ulec zmianie, o czym poinformujemy uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem.


Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że nasz powiat znajduje się w strefie żółtej, w zaleceniach MEN, GIS pojawiła się informacja, iż w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość pozostania ucznia w domu, wymagane jest wskazanie lekarza. Na ten czas zapewnia się uczniowi kontakt ze szkołą poprzez łącze internetowe.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

W poniedziałek o godz. 18.00 będzie odprawiona msza św. inaugurująca rok szkolny 2020/2021. Dzieciom z klasy I zostaną poświęcone tornistry i szkolne przybory.


Uczniowie klas IV – VIII przyjeżdżają szkolnymi autobusami na godzinę 8.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne rozpoczęcie roku ogranicza się tylko do spotkań z wychowawcą w celu przekazania uczniom różnych informacji. Przewidywany harmonogram spotkania przedstawia się następująco:

1. Powitanie dzieci przed budynkiem szkoły. Uczniowie stoją od siebie w bezpiecznej odległości, każdy z nich ma zasłonięte usta i nos maseczką.

2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II wojny św.

3. Spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.

Uczniowie wchodzą do szkoły, dezynfekują ręce i z wychowawcą kierują się do swojej sali.


Uczniowie klas I – III wraz z rodzicami/ opiekunami spotykają się na hali sportowej w następującej kolejności:

1. godz. 8.00 klasa III

2. godz. 9.00 klasa IIa

3. godz. 10.00 klasa IIB

4. godz. 11.00 klasa I


Dziecko przychodzi na rozpoczęcie roku tylko z 1 rodzicem/ opiekunem. Rodziców i dzieci obowiązują zasady bezpieczeństwa: maseczki na twarzy, zachowanie odpowiedniego dystansu, dezynfekcja rąk przed wejściem na arenę główną hali sportowej.

W tym dniu wychowawcy omówią procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół w Sośniach i przedstawią najważniejsze sprawy organizacyjne.


W autobusach dowożących uczniów do szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką. Harmonogram przywozu dzieci do szkoły zostanie przedstawiony w tym tygodniu na stronie internetowej.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


Kiedy żegnaliśmy się w czerwcu, wszyscy mieliśmy nadzieję, że wrzesień będzie już zupełnie inny, tymczasem wszystko wskazuje na to, że nowy rok szkolny będziemy rozpoczynać znów w reżimie sanitarnym.  1 września, zgodnie z decyzją MEN,  wracamy do stacjonarnej nauki w szkole, dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z  „Procedurami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa  w szkole  w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID – 19” .


Uczniowie szczegółowo będą z nimi zapoznani 1 września podczas spotkania z wychowawcą. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszych komunikatorach. Niebawem  poinformujemy Państwa o  kolejnych szczegółach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.


Zachęcam Państwa także do przeczytania listu Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego.


List Ministra Edukacji

Procedury bezpieczeństwa wrzesień 2020

Wytyczne dla szkół w strefie żółtej

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 proszę o śledzenie na bieżąco informacji, które w najbliższym czasie będą ukazywać się na następujących komunikatorach:

 • strona internetowa  szkoły, przedszkola, żłobka
 • e-dziennik

Z pozdrowieniami:

Halina Czemiel – dyrektor szkoły


W związku z tym, że szkoła korzysta z usługi Office 365 A1 dostarczanej przez podmiot zewnętrzny, tj. firmę Microsoft prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z treścią Regulaminu usługi Office 365 A1 i stosowanie się do określonych w nim zasad.


26 czerwca kończymy historyczny rok szkolny, który na długo zostanie w naszej pamięci. Od marca kontynuowaliśmy zdalne nauczanie, które wymagało od nas błyskawicznego przestawienia się na zupełnie inne tryby nauczania/ uczenia się.     Choć wszyscy się uczyliśmy tej nowej rzeczywistości, choć pojawiały się błędy
i niedopatrzenia, był to rok wyjątkowej współpracy:  nauczycieli – uczniów – rodziców.  Musimy  jednak pamiętać, że czas epidemii nadal trwa, o czym codziennie przekonują nas napływające z mediów informacje, dlatego ważne jest, aby zakończyć ten rok szkolny w sposób bezpieczny przede wszystkim dla uczniów.


Wychowawcy przesłali Rodzicom i Uczniom szczegółowy harmonogram odbioru świadectw. Tworząc go, uwzględniliśmy zalecenia GIS i MEN. Bardzo prosimy stosować się do wszystkich ustalonych zasad. Pamiętajcie,
aby na terenie szkoły zakrywać usta i nos maseczką, dezynfekować ręce przy wejściu do szkoły i koniecznie zachowywać 2m odstępu.


Do zobaczenia w piątek!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Sośniach


Rodzicu!Zbliża się termin zwrotu m.in. podręczników wypożyczonych na rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje wychowawca przesłał przez dziennik elektroniczny.  Przeczytaj je koniecznie. Zwracając podręczniki, zastosuj się do obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego.


Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w bibliotece na czas trwania epidemii COVID - 19


ÓSMOKLASISTO - PRZECZYTAJ!

 

Przeczytaj ważne informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

 

załącznik 1 - Egzamin ósmoklasisty - wiadomości ogólne

załącznik 2 - Szkolne procedury bezpieczeństwa przy organizacji
i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2020r. w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w SośniachRodzicu, Uczniu przeczytaj!


Od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.


Harmonogram konsultacji

Zasady funkcjonowania placówki w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID - 19


Zmiana terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych


W związku z zaistniałą sytuacją zmienia się dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na rok szkolny 2019/2020.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są 16,17,18 czerwca 2020r. – dni  przeprowadzania w szkole egzaminu ósmoklasisty.

Uchylone są dni wolne w terminie 10 i 12 czerwca.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach

UWAGA!


Od dnia 25 maja 2020r. rozpoczynamy zajęcia opiekuńcze dla klas I – III, stosując się do wielu obostrzeń sanitarnych.  W zajęciach uczestniczą te dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę do dnia 18 maja 2020r.

W dalszym ciągu kontynuujemy zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach


DRODZY RODZICE ÓSMOKLASISTÓW!


Informujemy, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII będą mogli uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem danego przedmiotu. Konsultacje te będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.


Rodzicu,

 • Zanim Twoje dziecko umówi się na konsultacje z nauczycielem, zapoznaj się ze szczegółowymi procedurami przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji, przygotowanymi przez dyrektora szkoły. Porozmawiaj o tych procedurach z dzieckiem.   Wytyczne zostaną wysłane do rodziców przez dziennik elektroniczny.


Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 •  Zanim umówisz się na konsultacje, zapoznaj się ze szczegółowymi procedurami przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, przygotowanymi przez Dyrektora. Porozmawiaj o procedurach z rodzicem.
 •  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 •  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 •  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 •  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 •  Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 •  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 •  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.Harmonogram konsultacji

Język polski

Doktór Halina

środa 12.00 – 14. 00

Język angielski

Wardeńska Magdalena

piątek 12.00 – 14. 00

Język niemiecki

Kwiatkowska Sylwia

piątek 12.00 – 14. 00

Historia

Cierpka Dorota

wtorek 12.00 – 14. 00

Geografia

Zieleziński Konrad

środa 12.00 – 14. 00

Biologia

Jędrzejewska Marika

wtorek 12.00 – 14. 00

Chemia

Chudy Krystyna

środa 12.00 – 14. 00

Matematyka, Fizyka

Galbierczyk Barbara

czwartek 12.00 – 14. 00

Informatyka

Maciejewski Andrzej

poniedziałek 12.00 – 14. 00

Wychowanie fizyczne

Hudziński Robert

poniedziałek 12.00 – 14. 00

Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa

Joks Ilona

czwartek 12.00 – 14. 00


Oświadczenie rodzica

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkoleSzanowni Rodzice,od dnia 25 maja dzieci klas I – III mogą uczestniczyć w zorganizowanych w szkole zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Prosimy o podjęcie przemyślanych decyzji i przekazanie do wychowawcy  poprzez dziennik elektroniczny informacji czy Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych. Jeśli decydujecie się na pozostawienie w dalszym ciągu dziecka w domu, również prosimy o zwrotną informację do wychowawcy.


Wiadomość należy przesłać do dnia 18 maja 2020r. do godziny 14.30.


Po zebraniu danych dyrektor będzie mógł opracować szczegółową organizację opieki nad zgłoszonymi dziećmi, o czym zostaną Państwo poinformowani.


Informacja dla uczniów klas ósmych
związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych 2020/2021


Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.

Obecnie trwa konsultacja nad projektem harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/05/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021-konsultacje/


Jak tylko pojawią się oficjalne informacje – zostaniecie o tym poinformowani.


Na stronie internetowej https://umostrow.pl/wykaz-szkol-ponadgimnazjalnych-w-ostrowie-wielkopolskim.html możecie skorzystać z informatora, który przedstawia wszystkie szkoły ponadpodstawowe w powiecie ostrowskim. Natomiast na stronie https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/ została udostępniona  wyszukiwarka, która umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów.


OGŁOSZENIE


Informujemy, że do 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.


Egzamin ósmoklasisty wg harmonogramu ogłoszonego przez MEN odbędzie się od 16 do 18 czerwca.


Dalej kontynuujemy nauczanie na odległość.  Prosimy uczniów o poważne traktowanie swoich obowiązków.


Rodzicom dziękujemy za  zaangażowanie i dobrą współpracę, dzięki której udaje się nam realizować nasze zadania.

OGŁOSZENIE


Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN z dnia 10 kwietnia 2020r. zawieszenie zajęć
w przedszkolu i w szkole zostaje przedłużone do  dnia 26 kwietnia 2020r.


Jednocześnie informujemy, ze zostanie zmieniony termin egzaminu ósmoklasisty (prawdopodobnie będzie to czerwiec). Komunikat w sprawie tego terminu zostanie ogłoszony na 21 dni przed pierwszym dniem jego przeprowadzenia.


W związku z powyższym kontynuujemy naukę na odległość. Proszę o zaangażowanie uczniów i terminowe odsyłanie wykonanych zadań.


Życzę Wam wszystkiego dobrego, obyśmy jak najszybciej spotkali się znów na szkolnych korytarzach.

 


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach

Halina Czemiel              

Szanowni Rodzice,


sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest nietypowa dla nas wszystkich. Wspólnie musimy zmierzyć się z tym, co aktualnie się dzieje. Musimy zastosować optymalne środki ostrożności, byśmy wszyscy zdrowi wrócili do normalnego życia.

W piątek MEN wydało rozporządzenie, które prawnie umocowuje nauką zdalną z wykorzystaniem różnych komunikatorów (Internet, telefon).  Wiąże się to z tym, że:

 • nauczyciele są zobowiązani do realizowania kolejnych treści programowych, w związku z tym liczymy na Waszą pomoc, szczególnie w odniesieniu do uczniów klas I – IV;
 • ułożymy plan przesyłania informacji do uczniów zgodny z planem lekcji, będziemy się starać uwzględniać możliwości dzieci, higienę ich pracy, aby nie byli przeciążeni ilością przesyłanych materiałów, jak również ograniczone możliwości techniczne,
 • nauczyciele postarają się, o ile to możliwe, wybrać te treści programowe, które są łatwiejsze, z którymi uczniowie mogą sobie poradzić,
 • nauczyciele zgodnie z treścią rozporządzenia są zobowiązani do monitorowania pracy wykonywanej przez uczniów, tu liczymy na pomoc rodziców, którzy pomogą dzieciom w odesłaniu pracy na adres poczty elektronicznej, odesłanie informacji zwrotnej poprzez dziennik elektroniczny czy też poprzez telefon, możliwości jest wiele, by zwrotna informacja trafiła do danego nauczyciela,
 • rozporządzenie nakłada na nauczycieli obowiązek oceniania uczniów, oczywiście będziemy uwzględniać trudności, jakie może mieć dziecko, jego ograniczone możliwości techniczne itp., niemniej nie może być sytuacji, że Rodzic i dziecko ten czas potraktuje jako przerwę wakacyjną i nie będzie starał się komunikować z nauczycielami,
 • wszystkie pojawiające się problemy na bieżąco będzie wyjaśniał wychowawca, dlatego tak ważne jest, abyście codziennie zaglądali na swoją pocztę elektroniczną, zaglądali do dziennika elektronicznego, reagowali na podjęte przez wychowawcę próby nawiązania z Wami kontaktu.

Poniżej, zgodnie z rekomendacją MEN, umieszczamy informacje, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 • Nauka to nie tylko obowiązek, to także przyjemność. Dzieci lubią poznawać nowe rzeczy, odnosić sukcesy Spróbuj zachęcić swoje dziecko, by codziennie poświęcało czas na naukę.
 • Jeśli jesteś Rodzicem dziecka w młodszym wieku - zamień naukę w zabawę, by zachęcić dziecko do działania. Nauka pozbawiona cech zabawy, szybko może stać się przykrym obowiązkiem.
 • Korzystaj z nowoczesnych pomocy naukowych, pamiętając, że są one uzupełnieniem podręczników i książek.
 • Zachowaj zdrowy rozsądek i ucz dziecko odpowiedzialności - zdobywanie wiedzy nie opiera się niestety wyłącznie na zabawach, multimediach czy wspólnych odkryciach. Dziecko musi mieć świadomość, że nauka to jego obowiązek.  Nauczanie nie może opierać się wyłącznie na nowoczesnych pomocach naukowych, często nauka musi być prowadzona tradycyjnym sposobem. Zadbaj, by dzieci zapisywały treści do zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. Sprawdź, czy właściwie wykonało zadanie
 • Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości nauki zdalnej.
 • Ustal z dzieckiem harmonogram pracy, niech pracuje codziennie w ustalonych godzinach, najlepiej w tych godzinach, w których normalnie przebywa w szkole, jeśli w domu jest jeden komputer i kilkoro dzieci – ustal harmonogram: kto, w jakich godzinach pracuje przy komputerze, w jakich godzinach pracuje z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń itp.

Ważne będzie określenie i wskazanie etapów pracy. W zależności od tego na ile dziecko jest samodzielne – pomóż mu określić, jak ma rozłożyć czas przy nauce. Należy pamiętać o racjonalnym rozłożeniu obowiązków. Dziecko musi mieć też czas wolny.

 • Znając możliwości swojej pociechy, możesz pomóc w dostosowaniu działań do możliwości dziecka. Oczywiście starsi uczniowie są już bardziej samodzielni, a rola Rodzica będzie bardziej polegała na kontrolowaniu i dyskretnym monitorowaniu pracy. Waszej pomocy potrzebujemy szczególnie w przypadku dzieci klas I – IV.
 • Dopinguj swoje dziecko do pracy, nie krytykuj, dostrzegaj to, co pozytywne.
 • W tych dniach Twoje dziecko będzie więcej czasu pracowało przy komputerze, wykorzystując różne formy komunikowania się. Zwracaj uwagę, co w danej chwili robi Twoje dziecko przy komputerze.
 • Ustal jasne zasady – jasno określ, czego nie może robić w Internecie – podawać numerów telefonu, umieszczać zdjęć rodzinnych itp.
 • Warto też wskazać czas – jak długo nasza pociecha w ciągu dnia może korzystać z różnego rodzaju mediów i w jakich godzinach, może się zdarzyć, że pod pretekstem nauki, będzie przesiadywało nadmierną ilość czasu przy telefonie, laptopie.
 • Nie odcinaj dziecka od Internetu, ale ucz go mądrego korzystania z tych zasobów wiedzy,
 • Naucz swoje dziecko ograniczonego zaufania – nie wszystko to, co widzimy w Internecie jest zgodne z prawdą.
 • Pamiętaj, że są też różne aplikacje, programy –tzw. kontrola rodzicielska, z której możecie skorzystać, jeśli obawiacie się o bezpieczeństwo swoich dzieci.


Rodzicu – prosimy Cię o pomoc. Ty jesteś teraz najbliżej swojego dziecka. Bądź też wsparciem dla swojej pociechy. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do wychowawcy czy nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy Rodziców, że pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane można przesłać  na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wystarczy napisać treść oświadczenia (nawet w formie dwóch zdań - zał. nr 4 w zakładce rekrutacja), podpisać swoim imieniem i nazwiskiem i wysłać na nasz adres do 30 marca 2020r.
Brak oświadczenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją Rodzica z  możliwości przyjęcia jego dziecka do przedszkola.

UWAGA!


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zajęcia w szkole i przedszkolu zostają zawieszone.


W dniach 12 i 13 marca szkoła i przedszkole pełnią jedynie dyżur opiekuńczy.

W czwartek dowozy dzieci zgodnie z harmonogramem.

Od 16 marca do 25 marca szkoła i przedszkole będą nieczynne.Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły, na której na bieżąco będą umieszczane informacje na temat funkcjonowania placówki.Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


Szanowni Rodzice,

zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020r. wstrzymuje się do odwołania wszelkie wyjazdy dzieci zagraniczne
i krajowe
, tj. wycieczki, wyjazdy na konkursy, zawody sportowe itp.

Szanowni Państwo,

zgodnie z rekomendacją MEN przesłaną dla dyrektorów szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej   w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

apelujemy do Rodziców

by nie posyłali do szkoły, przedszkola przeziębionych i chorych dzieci.

Jednocześnie informujemy, ze na zajęciach przekazaliśmy dzieciom wiedzę o potrzebie częstego mycia rąk i stosowania innych higienicznych zachowań. Szkolna pielęgniarka podczas apelu poinstruowała dzieci, co jest konieczne, by budować odpowiednią odporność organizmu.

Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.  Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590.   Polecamy też Państwu stronę internetową: www.gov.pl/koronawairus

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 27.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • · bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • · lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

 • · bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • · lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.


Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 12/2020 Wójta Gminy Sośnie od 17 lutego do dnia 9 marca 2020r. możesz zapisać swoje dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.  Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają zgłoszenie. Rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają wniosek. Prosimy o terminowe dostarczenie wymaganej dokumentacji.


Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Wniosek
 3. Zgłoszenie do kl I
 4. Oświadczenie nr 1
 5. Oświadczenie nr 2
 6. Oświadczenie nr 3
 7. Oświadczenie woli


Podziękowanie


23 listopada 2019r. odbył się WIECZOREK ANDZEJKOWY w Sośniach, z którego dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie czterodniowej wycieczki uczniów klasy VIII.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców uczniów klasy VIII za pomoc w przygotowaniu imprezy oraz wszystkim Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach za wsparcie rzeczowe loterii finansowej.


WIECZOREK ANDRZEJKOWY finansowo lub rzeczowo wsparli również:

 • Edyta, Adam Gałach
 • Bank Spółdzielczy
 • Piekarnia Buła
 • Jarmel Meble – Międzybórz
 • Vital SPA Ola Gęsior
 • Bożena Pławucka
 • Restauracja Karpiówka – Odolanów
 • Modern Salon Urody – Odolanów
 • Anna, Mirosław Domagała – Janisławice
 • AUTO – TRADE – Topola Mała
 • Agnieszka Rospęk – Cal – Janisławice
 • Sklep ELEMECH – Odolanów
 • Rada Sołecka – Sośnie
 • Lebex Meble – Konradów
 • Maciej Schubert – Granowiec/ Sośnie
 • Sklep Ratajek – Odolanów
 • Aneta Rospęk – salon fryzjerski – Sośnie
 • Tomasz Jankowiak meble – Sośnie
 • Żaneta Koziarek – sklep Garki
 • Rafał Stąśko
 • Katarzyna Kozyra – autorka obrazów na licytacje – Sośnie
 • Zygmunt Lulek – Sklep AZYMUT
 • Aniela Wiśniewska – Sklep u Anielki
 • Zofia Dymalska – Astra
 • Piotr Wieczorek – „Tęcza”
 • Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Kołeczko
 • Natalia Wczesna – Sośnie
 • Paulina Tomczak – Usługi Kosmetyczne – Sośnie
 • PHU Kasia Firanki - Twardogóra
 • Rolbud Mus - Granowiec
 • Wioleta, Roman Kupaj
 • Bosch – Karma dla zwierząt - Sośnie
 • Zakład Fryzjerski „Diament” – Ostrów Wlkp.
 • Krzysztof Budziński - Kałkowskie
 • „Alu – GUM” - Sulmierzyce
 • Max Ireneusz Kobik - Goszcz


Serdecznie dziękujemy!

Uczniowie i Wychowawca klasy VIII


STOŁÓWKA SZKOLNA


W szkole uczniowie mogą korzystać z odpłatnych obiadów. Koszt jednego obiadu wynosi 8 zł.

Osoby chętne zgłaszają się w sekretariacie przed lekcjami. Można wykupić obiady na miesiąc, tydzień, ale także na pojedyncze dni. W przypadku nieobecności ucznia pieniądze zostaną zwrócone.

Obiady wydawane są w godz. 11.35 - 11.50.

Jadłospis jest ustalony na 4 tygodnie i obowiązuje do końca roku kalendarzowego.

JADŁOSPIS

Dzień Edukacji Narodowej - ogłoszenie


Szanowni Państwo, przekazujemy harmonogram dnia 14 października 2019r., który jest Dniem Edukacji Narodowej:

8.00 –  9.00 –  zajęcia z wychowawcą klasy, sprawdzenie obecności,

9.00 – 10.15 – część artystyczna  w hali sportowej

Około godz. 10.15/ 10.20  odwozy do domu


Uwaga: w tym dniu przywozy odbywają się zgodnie ze stałym harmonogramem.


Jednocześnie prosimy o poinformowanie wychowawcy do czwartku, które dzieci będą potrzebować opieki w szkolnej świetlicy, która w tym dniu będzie czynna do godziny 14.25.

 

Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.)


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019r.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2019r. (dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
 3. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019r.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – 2 i 3 stycznia 2020r.
 5. Ferie zimowe – 27 stycznia . – 9 lutego 2020r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020r.
 7. Egzamin ósmoklasisty – 21, 22, 23 kwietnia 2020r.
 8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – 10 i 12 czerwca 2020r.
 9. Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020r.


Harmonogram spotkań z rodzicami


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  podaje do wiadomości Rodziców harmonogram spotkań na rok szkolny 2019/2020.

 1. 10 września 2019r. – spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, organizacja roku szkolnego 2019/2020;
 2. 23 października 2019r. – konsultacje dla  Rodziców, od godz. 17.00 – 18.00 w szkole są obecni  wychowawcy, nauczyciele do  Państwa dyspozycji;
 3. 23 stycznia 2020r. – wywiadówka  - podsumowanie I półrocza;
 4. 26 marca 2020r. – konsultacje dla Rodziców od godz. 17.00 – 18.00;
 5. 14 maja 2020r. – wywiadówka,  wyniki nauczania przed zakończeniem roku szkolnego.


Wywiadówki odbywają się w następującym przedziale czasowym:

Klasy I – III od godz. 17.00 – 17.40

Klasy IV – VI od godz. 17.40


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/2020


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:


2 stycznia 2020r. ( czwartek)

3 stycznia 2020r. (piątek)

21 kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

22 kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

23 kwietnia 2020r. ( egzamin ósmoklasisty)

10 czerwca 2020r. (środa)

12 czerwca 2020r. (piątek)


Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.


Podstawa prawna:

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną dnia 29.08.2019r. i przez Radę Rodziców na spotkaniu dnia 10.09.2019r.Plan badań edukacyjnych w roku szk. 2019/2020


BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2019/2020


Przedmiot badania

Termin

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie                                           i opracowanie wyników

Wynik badania

UWAGI

Diagnoza kl. I ( także z j. angielskiego)

do 10.10.2019r.


Grażyna Szczepańska, Renata Ziętek

Ilona Joks


Badanie końcowe w  kl. I ( w tym badanie poziomu umiejętności czytania).

31.05.2020r.

Diagnoza wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych ( forma testu ortograficznego, np. znajomość zasad ortograficznych i ich wykorzystania)


Badanie końcowe skuteczności prowadzonych zajęć

do 10.10.2019r

do 31 .05.2020r.


 1. Młynarczyk

Badanie wyników nauczania w kl. II

 • Test  sprawdzający umiejętności z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej;
 • Badanie umiejętności czytania
 • Badanie poziomu znajomości języka angielskiego w klasie II szkoły podstawowej.
 • Badanie umiejętności uczniów z zakresu kodowania/programowania.

do 10.10.2019

do  31.05.2020

Lilla Śmigielska

Badanie wyników nauczania w kl. III

 • Badanie umiejętności uczniów z wykorzystaniem badania zewnętrznego
 • Badanie umiejętności czytania
 • Badanie wyników nauczania z j. angielskiego

na podstawie testu przygotowanego przez innego nauczyciela

 • Badanie umiejętności uczniów z zakresu kodowania/programowania.

10.10.2019r.

31.05.2019r.

Danuta Dolata

Ilona Joks

Badanie umiejętności czytania na wstępie klasy IV

Badanie umiejętności redagowania wielozdaniowej formy wypowiedzi.( październik i maj)

Badanie umiejętności z j. angielskiego

Badanie wiedzy matematycznej
Powtórzenie badań nauczania na zakończenie roku szkolnego.

10.10.2018r.
31.05.2019r.
Hanna Śniadek

Ilona Joks

Barbara Galbierczyk


Hanna Śniadek

Ilona Joks

Barbara GalbierczykBadanie wyników nauczania w kl. V

 • Badanie wyników nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki
 • Badanie wyników nauczania z biologii, historii (z tych przedmiotów badanie na koniec roku szkolnego).

10.10.2019r.

31.05.2020r.

Halina Doktór, Izabela Kim, Barbara Galbierczyk

Marika Jędrzejewska, Dorota Cierpka


Badanie wyników nauczania w  klasie VI

 • z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • z  geografii, biologii, historii

(z tych przedmiotów badanie na koniec roku szkolnego).

10.10.2019r.

31.05.2020

Hanna Śniadek

Izabela Kim

Barbara Galbierczyk

Konrad Zieleziński

Marika Jędrzejewska

Dorota Cierpka

Badanie wyników nauczania w klasie VII

 • z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • z biologii
 • z chemii
 • z geografii
 • z fizyki
 • z historii
 • z języka niemieckiego


10.10.2019r.

31.05.2020


31.05.2020

Hanna Śniadek

Andrzej Maciejewski

Izabela Kim

Marika Jędrzejewska

Krystyna Chudy

Konrad Zieleziński

Barbara Galbierczyk

Dorota Cierpka

Sylwia Kwiatkowska

( proponuje się opracowanie przez zespół wspólnego testu z przedmiotów przyrodniczych)


Badanie wyników nauczania w klasach VIII

 • z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
 • egzamin próbny,
 • badanie wyników nauczania  z biologii, chemii, geografii, fizykido 10.10.2019r

  styczeń 2020

  do 31.05.2020r.


H. Doktór, Izabela Kim, Barbara Galbierczyk

Egzamin próbny

Przygotowanie testu przez zespół przedmiotowy

Opracowanie wyników – Konrad Zieleziński
Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej


Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sośniach

w roku szkolnym 2019/2020sierpień 2019r.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020.

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
na rok szk. 2019/2020.

Obowiązki nauczycieli, przydziały zajęć stałych i dodatkowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia w szkole. Plan lekcji i harmonogram dyżurów nauczycieli.

Nowe akty prawne.

Szkolne procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania.

18 września 2019r. (środa)

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sośnie.

Opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/20.

Praca nad programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.

Sprawy bieżące.

30  września 2019r.

Opiniowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach.

Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły.

Zatwierdzenie do realizacji WSDZ.

Dokumentacja związana z organizacją egzaminu ósmoklasisty.


3 października 2019r.

Spotkanie Rada Rodziców – wychowawcy

Omówienie organizacji uroczystości szkolnych w I półroczu.

9 października 2019r.(środa)

Szkoleniowa rada pedagogiczna.

Zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły.

Sprawy bieżące.

23 października 2019r.

Konsultacje dla rodziców

13 listopada 2019r. (środa)

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań nauczania. Wnioski do pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Omówienie wyników nauczania.

Monitowanie realizacji podstawy programowej szczególnie w klasie VIII.

20 listopada 2019r.

Wywiadówka efekty nauczania, oceny cząstkowe.

11  grudnia 2019r. (środa)Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Przekazujemy rodzicom informacje o zagrożeniach:

Do 16 grudnia nauczyciele określają, którzy uczniowie są zagrożeni oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

Do 10 stycznia oceny przewidywane.

22 stycznia 2020r.(środa)

Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020r.


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 28 lutego 2020 r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2019/2020. Ocena wyników klasyfikacji, wnioski do pracy.

Omówienie wyników egzaminu próbnego.


23 stycznia 2020r.

Wywiadówka -  podsumowanie I półrocza nauki, omówienie z rodzicami klasy VIII warunków przebiegu egzaminu


12 lutego 2020r. (środa)


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 21 lutego 2020 r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu

11 marca 2020r. (środa)


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 23 marca 2020 r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów

Omówienie procedur egzaminu gimnazjalnego.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego

Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Realizacja podstawy programowej w klasie VIII. Przygotowanie uczniów do egzaminu.

26 marca 2020r.

Konsultacje dla rodziców.

15 kwietnia 2020r. (środa)


Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do 20 kwietnia 2020 r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia-14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski –  21 kwietnia 2020 r. (wtorek)


matematyka –  22 kwietnia 2020 r. (środa)


język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020

Szkolenie z zakresu organizacji egzaminu

13  maja 2020r (środa)
Omówienie wyników nauczania.

Monitowanie realizacji podstawy programowej.

Do 13 maja nauczyciele określają, którzy uczniowie są zagrożeni oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów.

14 maja 2020r.

Wywiadówka

15 maja 2020r. – wychowawca ma zwrotne potwierdzenia rodziców o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z danego przedmiotu


19 czerwca 2020r. (piątek)

Zakończenie zajęć – 26 czerwca 2020r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020.


Do 8 czerwca oceny przewidywane.

30 czerwca 2020r. (wtorek)


Podsumowanie pracy szkoły.

Ocena wykonania zadań szkoły na rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Wnioski do pracy w roku przyszłym.


Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach zastrzega  sobie możliwość zwoływania tzw. fakultatywnych spotkań rady pedagogicznej ze względu na konieczność

przedyskutowania ważnych spraw szkoły.

Bieżące sprawy  szkoły  mogą być omawiane na tzw. spotkaniach roboczych.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach  podaje do wiadomości Rodziców harmonogram spotkań na rok szkolny 2019/2020.


  1. 10 września 2019r. – spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, organizacja roku szkolnego 2019/2020;
  2. 23 października 2019r. – konsultacje dla Rodziców, od godz. 17.00 – 18.00 w szkole są obecni wychowawcy, nauczyciele do Państwa dyspozycji;
  3. 20 listopada 2019r. – wywiadówka śródroczna;
  4. 23 stycznia 2020r. – wywiadówka - podsumowanie I półrocza;
  5. 26 marca 2020r. – konsultacje dla Rodziców od godz. 17.00 – 18.00;
  6. 14 maja 2020r. – wywiadówka, wyniki nauczania przed zakończeniem roku szkolnego.  Wywiadówki odbywają się w następującym przedziale czasowym:


  Klasy I – III od godz. 17.00 – 17.40

  Klasy IV – VI od godz. 17.40  Informujemy, że z dniem 25.05.2018r.

  w Zespole Szkół w Sośniach

  został powołany

  Inspektor Ochrony Danych

  Waldemar Dolata

  kontakt:  w_dolata@wp.pl

  UBEZPIECZENIE InterRisk


  "Zatrzymać dzieje szkoły"  Aktualności


  Dzisiaj jest: Poniedziałek
  21 Września 2020
  Imieniny obchodzą
  Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita,
  Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz,
  Mira

  Do końca roku zostało 102 dni.
  Zodiak: Panna

  Podręczniki szkolne 2019/2020

  Kontakt

  Zespół Szkół w Sośniach

  ul. Wielkopolska 43

  63-435 Sośnie

  tel./fax 62 739 10 23

  e-mail: zssosnie@sosnie.pl