Projekt Emocja

(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)


W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy VI biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja” autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki.

Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.


Cele szczegółowe:

• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.

Projekt będzie realizowany od września 2020 r. do czerwca 2021 r.


Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia.


Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:


KREATYWNOŚĆ * WYOBRAŹNIA * MOC SŁÓW * EMPATIA * ODWAGA


W każdym z modułów wychowawca wraz z uczniami zrealizuje dostarczony przez autorów scenariusz zajęć, do którego wykona określoną przy każdym module liczbę zadań. Po spotkaniu z każdą wartością nauczyciel zamieści na stronie internetowej szkoły krótkie sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć.