SZLACHETNA PACZKA

(6 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)

Również w tym roku w naszej szkole zorganizowano zbiórkę na rzecz potrzebujących włączając się w akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”.

Akcja ta, ma na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wybrane rodziny otrzymują pomoc materialną, która odpowiada ich indywidualnym potrzebom, ale często również spełnia marzenia najmłodszych członków rodziny.

Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się nam zebrać artykuły spożywcze i słodycze. Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział tym, którzy wspomagali akcję: rodzicom, nauczycielom i uczniom. Zaznaczyć należy wielkie zaangażowanie, rozpoczynając od dzieci z pierwszych klas, a na młodzieży  kończąc. Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

Pamiętajmy, że wspólnie możemy dokonywać rzeczy niezwykłych, wkraczając w świat wartości, takich jak otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć. Wszystko to wypływa z miłości do drugiego człowieka.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do SZLACHETNEJ PACZKI i pomogli spełnić marzenia dzieci i ich rodzin - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!