Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

W roku szkolnym 2022/2023 klasa V realizowała rekomendowany program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Koordynatorem programu był pedagog szkolny.

Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P.Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania. Dzieci uczyły się  optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program składał się z 10 części tematycznych, które koncentrowały się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

  1. Apteczka skarbów –jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm– myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń– okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość– nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne– dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość –nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9.  Wdzięczność– okazuj wdzięczność za wszystko co Cię spotyka!
  10. .Marzenia – wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia.