Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 2023/2024

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna kl. I
Język angielski, klasa I
Religia, klasa I

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna kl. II
Język angielski, klasa II
Religia, klasa II

 

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna, klasa III
Język angielski, klasa III
Religia, klasa III

 

Klasa IV

Historia, klasa IV
Informatyka, klasa IV-VIII
Język polski, klasa IV
Matematyka, klasa IV
Muzyka, klasa IV-VII
Plastyka, klasa IV
Przyroda, klasa IV
Religia, klasa IV
Technika, klasa IV-VI
Wychowanie fizyczne, klasa IV

 

Klasa V

Biologia, klasa V
Geografia, klasa V
Historia, klasa V
Informatyka, klasa IV-VIII
Język polski, klasa V
Matematyka, klasa V
Muzyka, klasa IV-VII
Plastyka, klasa V
Religia, klasa V
Technika, klasa IV-VI
Wychowanie fizyczne, klasa V

 

Klasa VI

Biologia, klasa VI
Geografia, klasa VI
Historia, klasa VI
Informatyka, klasa IV-VIII
Język angielski, klasa VI
Język polski, klasa VI
Matematyka, klasa VI
Muzyka, klasa IV-VII
Plastyka, klasa VI
Religia, klasa VI
Technika, klasa IV-VI
Wychowanie fizyczne, klasa VI

 

Klasa VII

Biologia, klasa VII
Chemia, klasa VII
Fizyka, klasa VII
Geografia, klasa VII
Historia, klasa VII
Informatyka, klasa IV-VIII
Język niemiecki, klasa VII i VIII
Język polski, klasa VII
Matematyka, klasa VII
Muzyka, klasa IV-VII
Plastyka, klasa VII
Religia, klasa VII
Wychowanie fizyczne, klasa VII

 

Klasa VIII

Biologia, klasa VIII
Chemia, klasa VIII
Fizyka, klas VIII
Geografia, klasaVIII
Historia, klasa VIII
Informatyka, klasa IV-VIII
Język angielski, klasa VIII
Język niemiecki, klasa VII i VIII
Język polski, klasa VIII
Matematyka, klasa VIII
Religia, klasa VIII
WOS, klasa VIII
Wychowanie fizyczne, klasa VIII