Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik
ZAPLANOWANE DO REALIZACJI PR​OGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

L.p.

Nazwa projektu edukacyjnego

Klasa

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację

1.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Klasa w terenie” 

III a

M. Jędrzejewska

2.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki.

II

G. Szczepańska

3.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka

I, II, III a

S. Kwiatkowska

G. Szczepańska

M. Jędrzejewska,

 

4.

Ciekawskie Pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie? – Uniwersytet Dzieci. 

I

S. Kwiatkowska

K. Płókarz

5.

Jak odczytywać emocje? – Uniwersytet Dzieci

IV

D. Cierpka

6.

Kreatywne dni nietypowe

IV

D. Cierpka, A. Młynarczyk

7.

Być jak Ignacy.

VII, VIII

B. Galbierczyk

8.

Ja w świecie emocji.     – Uniwersytet Dzieci

VIII

B. Galbierczyk

9.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Śniadanie daje moc” .

 

I b

III b

K. Płókarz

J. Zawidzka

10.

Cykl 12 warsztatów na podstawie książki 

„ ABC Empatii. Bo wszyscy jesteśmy tacy sami”

I b

K. Płókarz

11.

Projekt Klubu Pożeraczy Książek

I – VIII 

M. Chmielecka

12.

V edycja akcji: ,,Dzieci uczą rodziców"

III b

J. Zawidzka

13.

,,ABC - ekonomii"

III b

J. Zawidzka

14.

Program zajęć rozwijających zainteresowania z zakresu kodowania i robotyki

I - III

  1. Kędziora

15.

Program „Z kodowaniem za pan brat”

V

  1. Kędziora