Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona głowna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Autor: Dorota Cierpka | Opublikowano: 05 styczeń 2024

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej  akcji BohaterON – włącz historię mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego . W ramach realizacji projektu  przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne w klasie VII i w klasie VIII związane z Powstaniem Warszawskim. Szkoły,  które  zrealizowały zadania i przesłały w terminie sprawozdanie  otrzymały  gry  edukacyjne pt. Cenzura oraz  dyplomy uczestnictwa w projekcie.