Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Dzień Babci i Dziadka w klasach I – III

7 lutego w Sali Wiejskiej w Sośniach odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klasy I – III zaprezentowali swoje umiejętności teatralne, wokalne i taneczne. Mali artyści z radością odtwarzali swoje role. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie podziwiali swoje wnuki i nagradzali gromkimi brawami. Na koniec dzieci wręczyły swoim dziadkom upominki. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.