Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową Kościół katolicki rozpoczyna Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: “Hosanna! błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
Uroczystej Mszy św. z udziałem dzieci przewodniczył ks. proboszcz Leszek Grodziński, który podczas liturgii odczytał z szafarzami opis Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Uwagę zebranych zwracały wysokie, kolorowe palmy, ale nie brakowało także malutkich palemek trzymanych z radością przez najmłodsze dzieci.Dziękujemy wszystkim za wykonanie pięknych palm i za udział w uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej.