Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Informacja dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach informuje, że w porozumieniu z Radą  Rodziców ustalono w roku szkolnym 2023/2024 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 22 grudnia 2023r. (piątek)
  2. 29 kwietnia 2024r. (poniedziałek)
  3. 30 kwietnia 2024r. ( wtorek)
  4. 2 maja 2024r. ( czwartek)
  5. 14 maja 2024r. egzamin ósmoklasisty
  6. 15 maja 2024r. egzamin ósmoklasisty
  7. 16 maja 2024r. egzamin ósmoklasisty
  8. 31 maja 2024r. (piątek)

 

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia w szkolnej świetlicy. Zobowiązuje się wychowawców klas do zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazanie tych informacji dyrektorowi szkoły nie później niż 1 dzień roboczy przed dniem wolnym.

Podstawa prawna:

  • 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.)

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę  Pedagogiczną i Radę Rodziców.