Zespół Szkół w Sośniach

www.sosnie.com

Strona główna
Plan le​​k​c​ji
Podręczniki szkolne
Ogłoszenia
Sport
Biblioteka
Dokumenty szkoły
E-dziennik

Zajęcia przyrody w terenie - klasa IV

Określanie wieku drzew, ich nazwy gatunkowej oraz wyznaczanie kierunków geograficznych za pomocą kompasu.